Природознавство 6 клас

Природознавство 6 клас

Видавець Atlantic project
Категорії інтерактивне
Мови українська

0.59 USD

Параметри завантажування:

  • EXE
Педагогічний програмний засіб "Природознавство. 6 клас" розроблений для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з курсом шкільної програми. Програма містить інформацію про природні та штучні системи, які оточують нас, містить відео, мультимедійні елементи, практичні роботи, кросворди. Інформація до кожної теми озвучена та проілюстрована. Кожний підрозділ закінчується інтерактивною перевіркою знань, а кожний розділ тестовим завданням. Природні системи Штучні системи Розділ 1. Організм як жива система Органи рослин і тварин - Ознайомлення з будовою рослин Ріст та розвиток організмів Живлення, його типи Дихання рослин і тварин Обмін речовин і енергії Види розмноження рослин і тварин - Способи розмноження рослин Пристосування організмів Подразливість Розділ 2. Природні та штучні екосистеми Екосистема. Харчові ланцюги Складання харчового ланцюга Екосистеми твоєї місцевості Грунт. Склад ґрунту - Дослідження властивостей ґрунту Родючість грунту Поле. Рослини та тварини поля - Підготовка насіння до посіву Підготовка насіння до посіву Сад. Догляд за садом Зелена архітектура Розділ 3. Рукотворні системи Машини та механізми Виготовлення машин і механізмів Сила. Види сили - Вимірювання сили Сили в живій природі Робота і енергія. Прості механізми Перетворення енергії Розділ 4. Біосфера – найбільша жива система Склад та межі біосфери Людина і біосфера Охорона біосфери Узагальнення